Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/content/01/10374101/html/hunspa_info/Connections/dbadat.php on line 9
Református nagytemplom - Cegléd

Közeli helyek

Szakrális építmény >> Református templom | Cegléd

Református nagytemplom
Ceglédi Református Nagytemplom

Elérhetőségek

Cím: 2700 Cegléd, Szabadság tér
Tel.: +36 53 311 340
Mobil:
Fax: +36 53 311 340
E-mail: nagytemplom@hotmail.com
Honlap:
GPS: LAT: 47.169804, LON: 19.797578

Nyitvatartás

A ceglédi Református Nagytemplom Közép-Európa legnagyobb református temploma 1870-ben épült kalasszicista stílusban.

Fotók

Református nagytemplom - Református nagytemplom - Református nagytemplom -

Leírás

A Szabadság téren áll, a város egyik jelképe, a ceglédi Református Nagytemplom. A Hild József által tervezett, később átépített templom Közép-Európa legnagyobb református temploma, 1835-1870-ig épült klasszicista stílusban. Alapkövét 1835-ben rakták le, 1871-ben szentelték fel, majd 1895-96-ig átépítették. A kupolája 1936-ban leégett, s ekkor az eredetihez képest magasabb kialakítást kapott.

2002 májusától egy új elektronikus hangversenyorgonával gazdagodott a templom. Albert Péter miskolci elektromérnök tervezte és építette a 4 manuál-pedálos 63 regiszteres orgonát. Az orgona hangképe kitűnően kielégíti a barokk és modern zene előadói igényeit. A nyitókoncerttől kezdődően rendszeresen hangversenyek színesítik a város zenei életét a Nagytemplomban is.

A város arculatát meghatározó épület. A templom 2400 fő befogadására alkalmas. Kéttornyos főhomlokzatán a tornyok közül előreugró négy iónoszlop tartotta, timpanonos előcsarnoka van. A timpanon alatti képszéken a következő felírás olvasható:

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan"

Térkép

Extra

Cegléd középpontjában, a Szabadság tér közepén áll, a görög kereszt alaprajzú, kupolával fedett templomépület. Északi, főhomlokzatán a kistoronyok között előreugró, négy ión oszlop tartotta timpanonnal lezárt előcsarnok van. A timpanon alatti frízben bibliai feliratot olvashatunk:, Jöjjetek énhozzám mindnyájan ". A ión oszlopok mögött, az oszlopközöknek megfelelően, három egyforma nagyságú és kiképzésű, téglalap alakú ajtó vezet a belső térbe, felettük egy-egy kisebb, négyszögletes alakú ablakkal. Az előcsarnok két oldalán, a tornyok alsó főpárkány alatti szakaszán, egy-egy kagylós lezárású fülke, felettük szintén egy-egy négyszögletes ablak van.

A főpárkány felett a tornyokon bábos korlát fut körbe, ennek sarokpilléreire támaszkodnak a torony teljes második szakaszán végigfutó lapos sarokpillérek. A pillérek közötti, félköríves záródású, záróköves ablakok feletti, órával kitöltött teret háromszögű orompárkány zárja le. A háromszögű orommező felett újabb, sarkain balluszterrel és vázákkal díszített mellvéd, majd nyolcszögletes, keskenyebb toronyszakasz következik: vagyis a lanternás kupola. A timpanon mögötti, tojásdad alakú kupoladobot lizénák tagolják, minden második szakaszban egy-egy félköríves lezárású ablakkal. Magasra emelkedő, vörösrézzel fedett kupolájának tetején hat oszlopon álló lanterna.

Az épület keleti és nyugati keresztszárának egyforma kiképzésű homlokzata három részre tagozódik. Az oldalsó, keskeny részek sávozással díszítettek, a középrizalitot pedig két falpillértől tartott timpanon foglalja egységes keretbe. Ebben helyezkedik el az előrébb ugró szintén timpanonos kapubejárat, kétoldalt egy-egy ablakkal. A kapubejárat felett a rizalit felső részét hatalmas félkörablak tölti ki.

A déli homlokzaton a középütt kiemelkedő keresztszárhoz félkörös apszis csatlakozik, közepén téglalap alakú kapuval, mellette két ablakkal. Az osztópárkány felett három, falpillérek keretezte vakablak látható.

A templom igazi értéke klasszikus, kiegyensúlyozott belső térkialakitása. A kupolatérhez csatlakozó keresztszárak tagolják, egyben áttekinthetővé teszik az együttest. A déli oldal kivételével a három keresztszárban négy, dór oszlop tartotta karzatot alakítottak ki. Hatásos a méretellentét a kupolát hordó dór sarokpillérek és a karzatokat tartó, karcsú dór oszlopok között. Az egyszerű kialakítású belsőt a csegelyek közötti, illetve a karzatok mögött a keresztszárak nagy, félkör alakú ablakai világítják meg.

A templom berendezéséből említésre méltó az északi karzaton elhelyezett, 1860-ban Országh Sándor által épített orgona, melyet Barakovics János bővített és újított fel 1929-ben, az 1936-os tűzvészkor megsérült. 2002-ben új elektromos orgona került a templomba, Albert Péter elektromérnök találmánya. Az orgona 4 manuál-pedálos és 63 regiszteres.

A templom három harangját Szlezák László öntötte Budapesten 1924-ben. A keleti toronyban függő nagyharang 3128 kg, a nyugati torony harangjai 720 és 55 kg súlyuak, a negyedik harang 1161 kg, ez a harang 1911-ből való.

A templom úrasztali edényei közül érdemes megemlíteni a legrégibb darabot, azt a henger alakú, egyszerű kialakítású ónkannát, melyet a oldalán olvasható felirat szerint Gesztelyi János, a gyülekezet kurátora készíttetett és ajándékozott a ceglédi eklézsiának 1722. december 15-én. A kanna feltehetőleg Rőder Miklós pesti mester munkája.

A templom körüli füves téren három emlékmű nyert elhelyezést: 1989-ben, a templom déli oldalánál az 1956-os forradalom emlékére készült "Szabadság fája" szobor, alkotója Varga Gábor keramikusművész. A keleti homlokzattal szemben, az ún. Kossuth-erkély. 1848 márciusában a pozsonyi "Zöldfa" fogadó erkélyéről hirdette ki Kossuth Lajos a jobbágyfelszabadítást. Az erkély megmaradt köveit 1949-ben kapta meg a város, s 1996-ban állította fel jelenlegi helyén.

2002. január 24-én a 125. évfordulón került felállításra az un. "Turini emlékmű". A Kossuth-hoz Turinba zarándokló 100 ceglédi polgár emlékére, velük tartott 11 nagykőrösi, és 3 abonyi illető, 2 kísérővel. Az emlékoszlopon, amely a templom bejárati oszlopának kicsinyített mása, olvasható a 115 név. Alkotói Varga Gábor és Rontó Péter Pál.

Trianonra emlékező kopjafát állítottak a 84. évfordulón a ceglédi Református Nagytemplom kertjébe.
A kopjafát Orisek Ferenc ceglédi tanár, fafaragóművész, a népművészet mestere készítette.
Jelképrendszere a következő:
A három csillag a három nagy elcsatolt területet jelenti, legfölül a Felvidéket, középütt a Délvidéket és legalul az Erdélyt ábrázoló csillag jelenik meg. A legfelső csillag alatt a magyarságot ábrázoló tulipán motívum van kifaragva, melynek közei csavart alakot mutatnak, jelezve a magyarság megújulását, előrehaladását, feltámadását, majd az alatta lévő galléron 84 rovátka van, kifejezve a 84 év elteltét. Azután a 4 folyó, Duna, Tisza, Dráva, Száva, hullámvonala következik és végül a stilizált országalma.

A nagytemplom 1952 óta műemlék. Külső és belső tatarozására 1968-70-ben került sor, jelenleg ismét felújítás alatt áll.

 

Veszprém a királynék városa

Várjuk szeretettel
nyári programjainkkal,
megújult belvárosunkkal!