Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/content/01/10374101/html/hunspa_info/Connections/dbadat.php on line 9
Lakitelek Népfőiskola - Lakitelek

Közeli helyek

Látnivalók >> Érdekes pont | Lakitelek

Lakitelek Népfőiskola
Népfőiskola Alapítvány, Lakitelek

Elérhetőségek

Cím: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Tel.: +36 76 549 049
Mobil:
Fax: +36 76 549 048
E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu
Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola
GPS: LAT: 46.894719, LON: 19.964819

Nyitvatartás

A Népfőiskola hazai és nemzetközi vonzerejét az is növeli, hogy az igényes szellemi vendéglátás mellett ügyel a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére is.

Fotók

Lakitelek Népfőiskola - Kölcsey Ház Lakitelek Népfőiskola - Szent István kápolna Lakitelek Népfőiskola -

Leírás

A Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége alapította, tervezte és álmodta meg a kilencvenes évek elején. Levelek ezreivel mozgósították a Nyugat- Európában és a tengerentúlon élő magyarokat, hazai és helyi támogatókat szerveztek, és több olyan nagyszabású vállalkozást indítottak útjára – az olimpiai Top- tipp játékot, a Frici, a vállalkozó szellem című televíziós vígjáték sorozatot-, amelyek több tízmilliós nyeresége, a világ minden részéről érkező adományok segítségével folyamatosan épült a Lakiteleki Népfőiskola.

Ezt a négyhektáros területen fekvő intézményt az ország egyik szellemi fővárosának is nevezik. Európai rangú konferenciák, tudományos tanácskozások mellett szűkebb hazánk, a Tiszamenti táj valóságát is fölmérő, elemző programoknak is rendszeresen fórumot ad. A magyar politikai és tudományos közélet szinte minden rangos képviselője tartott itt már előadást, de vendége volt a Lakiteleki Népfőiskolának a világhírű Lech Walesa legendás lengyel munkásvezér vagy Landsbergis, a rendszerváltó Litvánia jelképes szabadságharcosa és folytathatnánk a névsort, mint például „ A Keresztény Európáért „ szervezett nemzetközi tanácskozáson az Európai Parlament több képviselője mellett előadást tartott Kurt H. Biedenkopf, aki több cikluson át volt Szászország miniszterelnöke.

A Lakiteleki Népfőiskola a magyar emigráció központja. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részéből több ezer könyv, plakát, kisnyomtatvány, röplap és más írásos anyag, dokumentum, valamint az „ Emigráció a hazáért „ állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat-európai és a tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók életéről, munkásságáról.

A Rendszerváltó Archívum több mint másfélezer irattári dobozban őrzi az elmúlt másfél évtized rendszerváltó hazai történetének dokumentumait. A Népfőiskola Rendszerváltó Archívum címmel új folyóiratot, kéthavonta megjelenő történelmi szemlét indított útjára.

A Lakiteleki Népfőiskola közösségteremtésben, a felnőttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a dán, a finn, a svéd, és a német, valamint a két világháború közötti hazai népfőiskolai hagyományokat. Mindezek hátterében Lezsák Sándor háromévtizedes pedagógusi és népművelői szervező gyakorlata és képessége áll. A népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző – és érdekvédelmi fóruma mellett helyet kap a Népfőiskolán a dolgozók gimnáziuma is, a kecskeméti Németh László Gimnázium kihelyezett tagozata.

A Lakiteleki Népfőiskola több olyan pedagógiai kezdeményezéssel írta be magát a neveléstörténetbe, amely méltán keltett országos közfigyelmet. A Gödöllői Szent István Egyetemmel kötött szerződés keretében a Magyar Tudományos Akadémia szellemi támogatásával 2000-ben Tisza Kollégiumot, 2002-ben pedig Tanya Kollégiumot szervezett. 150 egyetemista és oktató térképezte föl és végzett tudományos szempontból is rendkívül értékes életmódvizsgálatot, és kaptak közben a diákok életreszóló élményt, a hétköznapi valóságból gyakorlati ismereteket.

A Népfőiskola minden új épületének avatásához egy-egy tanácskozás, vetélkedő, Kollégium beindítása kötődik. Az ökumenikus Szent István kápolna építését követően tudatos munkával teremtődött meg az az országban egyedülálló szoborpark, amely a XX. századi vértanú és hitvalló egyházi vezetőket szembesíti a látogatókkal. Készül az új Nemzeti Panteon is.

Illyés Gyula mellszobra után Klébelsberg, Németh László, Kodály Zoltán, Szentgyörgyi Albert, Simándy József és Sinkovits Imre arcmása idézi meg a század egy-egy példázatos életművét.

A Lakiteleki Népfőiskola nemcsak vonzó építészeti stílust teremtett, de szinte egyedülálló közösségformáló és nevelő módszereket is. Az akadálymentesítési program segítségével a fogyatékossággal élők is otthon érzik magukat. Legutóbbi háromnapos országos konferenciájuk komoly szakmai visszhangot is kiváltott.

A kistelepülések tanítóinak rendszeresen biztosít érdekvédelmi fórumot, de közel egy évtizede minden nyáron a Kárpát–medencei magyar sakkbarátok találkozó helye. A Népfőiskola minden tevékenységi formában az ismeretbővítés mellett a közösségteremtést tartja a legfontosabbnak.

A nyári képzőművészeti tábor a honfoglaláskori életmódtábor, a diákok garabonciás olvasótábora és a Kátay Zoltán Cserkésztábor mellett sajátos szín a néptáncosok szaktábora, amelynek hátterében a helybéliekből álló Kösöntyű néptánccsoport munkája áll. Ezt a tánccsoportot a Népfőiskola igazgatója, Lezsák Sándorné Sütő Gabriella vezeti. A hagyományteremtő közösségi munka és az intézmény irányítása, mint rész az egészben, így válik teljessé. Ahogyan Lezsák Sándor törvényhozói, parlamenti munkáját teszi teljessé a népfőiskolai közösségeket szervező, a valóság kemény üzeneteit és feladatait megfogalmazó népfőiskolai kollégiumok, tanácskozások, szaktanfolyamok, és így illeszkedik a népfőiskolai intézmény Lakitelek életébe, a Tiszamenti és Kecskemét környéki táj hétköznapi és ünnepi valóságába.

Népfőiskola és tágabb környezete egymást erősítik, a társadalmi igény utolérte a Népfőiskola törekvéseit. Az élethosszig tartó tanulás, képzés sajátos formája például a Mindszenty Kollégium. A képzésen résztvevő katolikus, egyetemista és diplomás fiatalok uniós jogismereteket, alkotmányismeretet szerezhetnek, amelynek része a parlamenti gyakorlat és egy egyhetes brüsszeli tanulmányút is. Hasonló tanfolyam indult a protestáns fiataloknak Bethlen Gábor Kollégium címmel. A Gödöllői Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében kifejezetten EU ismeretekre alapozott szaktanfolyam, valamint négy féléves posztgraduális EU – agrár közgazdász képzés kezdődött. Minden esztendőben megrendezik a nyári Európa Szabadegyetemet, a Fiatal Politológusok találkozóját, amelynek résztvevői elkészítik az EU csatlakozással kapcsolatos várakozások politológiai elemzését. Mindemellett szervezik a Csengey Dénes Vándoregyetemet Budapesten a Kossuth Klubban.

A Népfőiskola hazai és nemzetközi vonzerejét az is növeli, hogy az igényes szellemi vendéglátás mellett ügyel a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére is. Kitűnő konyha, teniszpálya, uszoda, edzőterem, szabadtéri sakk és sok más egyéb szolgáltatás közül válogathat a látogató. Kötődése, kapcsolata Lakitelek településsel mindennapos. A népfőiskolai dolgozók többsége lakiteleki, akiknek nemcsak jövedelmet biztosító munkahely, de azt is érzik, hogy napi munkájukkal közéleti stílust is képviselnek. Az intézmény kapcsolata és együttműködése a lakiteleki óvodával és általános iskolával szinte mindennapos, a dolgozók gimnáziumában lakiteleki pedagógusok is tanítanak, és az itt érettségiző diákok többsége is lakiteleki. A lakitelekiek nagy része szoboravatón, tanfolyamokon, képző programok segítségével vagy éppen egy uszodai kirándulás élményén át ismerte meg a Népfőiskolát. A tervek szerint hamarosan kerékpárút köti össze a települést a Népfőiskolával, és így fizikailag is közelebb kerül egymáshoz Lakitelek és a Népfőiskola.

2002 elején a Magyar Örökség Díj kuratóriuma úgy döntött, hogy március 22-én, Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban pedagógiai és közösségszervező munkássága elimeréséül a Lakiteleki Népfőiskolának Magyar Örökség Díjat adományoz.

Térkép

Extra

 

Veszprém a királynék városa

Várjuk szeretettel
nyári programjainkkal,
megújult belvárosunkkal!